Правила проїзду
Організація перевезення пасажирів та оформлення квитків у приміському сполученні

1.1. Проїзд у приміському сполученні здійснюється за приміськими одноособовими, груповими та абонементними квитками. На бажання пасажирів приміські квитки продаються як в напрямку "туди", "назад", так і "туди і назад".

1.2. Одноосібні та групові квитки для проїзду в приміському сполученні оформляються через реєстратори розрахункових операцій та вручну.

1.3. Абонементні квитки бувають повні, пільгові, дитячі, студентські та "вихідного дня". У залежності від місцевих умов перевізник може надати право проїзду за абонементними квитками в загальних вагонах окремих пасажирських поїздів з нумерованими місцями.

1.4. Оформлення повних квитків приміського сполучення як в залізничних касах, так і в приміських поїздах здійснюється без пред’явлення паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу.

Пільгові квитки оформлюються на підставі оригіналів документів, що посвідчують право на пільги та є дійсними на дату здійснення поїздки:

у квиткових касах - всім особам, які мають право на пільговий проїзд, крім пільгової категорії «діти віком від 6 до 14 років»;

у приміських поїздах - всім особам, які мають право на пільговий проїзд.

1.5. Повні абонементні квитки продаються фізичним або юридичним особам у готівковому або безготівковому порядку, без зазначення в квитку прізвища, імені та по батькові пасажира, на будь-яку кількість місяців, але не більше ніж на один рік.

1.6. Пільгові абонементні квитки є іменними, продаються фізичним або юридичним особам у готівковому або безготівковому порядку із зазначенням на квитку прізвища, імені та по батькові повністю зі слів замовника, на будь-яке число місяців, але не більше ніж на один рік

На бажання фізичних або юридичних осіб продаж повних та пільгових абонементних квитків може здійснюватись на 15 днів.

1.7. Студентські абонементні квитки продаються у готівковому або безготівковому порядку студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів із зазначенням у квитку прізвища студента та номера студентського (учнівського) квитка. Студентські абонементні квитки дійсні для проїзду тільки в період дії пільги, передбаченої законодавством.

1.8. Дитячі абонементні квитки продаються для дітей віком від 6 до 14 років за пред’явленням документа, що посвідчує вік дитини (свідоцтва про народження дитини, нотаріально завіреної копії свідоцтва про народження дитини, паспорта одного із батьків, у якому є запис про дитину, паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

1.9. Абонементні квитки "вихідного дня" продаються пасажирам незалежно від віку та наявності пільг.

1.10. Рішення щодо запровадження реалізації абонементних квитків приймається перевізником.

1.11. Продаж приміських квитків, у т. ч. абонементних, здійснюється за маршрутами прямування поїздів приміського сполучення.

Допускається оформлення проїзду не більше ніж з однією пересадкою.

1.12. Продаж квитків на станціях та зупинкових пунктах організовує перевізник залежно від місцевих умов.

На всіх станціях і зупинкових пунктах приміської зони, де кількість проданих квитків становить 50 і більше за добу, відкриваються квиткові каси.

На станціях і зупинкових пунктах, де обсяг продажу менший 50 квитків, перевізник може встановлювати інший порядок продажу з урахуванням місцевих умов (на окремих дільницях провідниками пасажирських вагонів, квитковими касирами (роз’їзними)).

Про порядок оформлення проїзду зі станцій, зупинкових пунктів, де відсутні квиткові каси, перевізник зобов'язаний інформувати пасажирів.

1.13. За наявності технічних засобів перевізник може організовувати продаж приміських квитків, у тому числі абонементних, попередньо із зазначенням дати виїзду.

1.14. Залежно від величини пасажиропотоку та кількості діючих квиткових кас можуть відкриватись спеціалізовані каси для певної пільгової категорії пасажирів для продажу абонементних квитків та квитків на окремі напрямки.

Якщо пасажиропотік є недостатнім для безперервної роботи спеціалізованої каси у денному чи змінному режимі, допускається змішана спеціалізація роботи приміських кас (для осіб з інвалідністю та пенсіонерів, для одиночних та абонементних квитків тощо).

1.15. Дитина до 6 років перевозиться з дорослим пасажиром безплатно без придбання квитка. При прямуванні більшої кількості дітей до 6 років пасажир повинен додатково придбати дитячий квиток на кожну дитину, крім однієї.

1.16. Для перевезення дитини від 6 до 14 років пасажир повинен придбати дитячий квиток, який дає право проїзду нарівні з дорослими пасажирами.

1.17. Діти до 14 років допускаються до перевезення в приміських поїздах тільки в супроводі дорослих.

1.18. Вартість пільгового проїзду для дітей віком від 6 до 14 років становить 75 відсотків від вартості проїзду дорослого пасажира (повного квитка).

1.19. Для проїзду пасажирів з дітьми, осіб з інвалідністю та пасажирів похилого віку в складі приміського поїзда можуть виділятись окремі купе, про що власники поїзда (вагона) інформують відповідними написами.

1.20. Перевезення пасажирів здійснюється в межах приміської зони між залізничними станціями та зупинковими пунктами, відкритими для посадки, висадки пасажирів, за розкладом руху приміських поїздів, затвердженим у встановленому порядку.

1.21. У період строку дії квитка пасажир може здійснити поїздку будь - яким приміським поїздом, що курсує у даному напрямку.

Здійснювати поїздку без сплати вартості за проїзд не дозволяється.

1.22. До закінчення поїздки приміським поїздом пасажир повинен зберігати квиток і пред'являти його за вимогою осіб, які здійснюють контроль, у тому числі на станції призначення пасажира.

1.23. На всьому шляху прямування пасажирам надається можливість користуватись наявними в поїзді санітарними вузлами.

1.24. Паління у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських поїздів (електро- і дизель-поїздів) забороняється.

1.25. Під час руху приміського поїзда пасажирам, на їх бажання, може бути надана обслуговувальним персоналом послуга з продажу періодичних видань. Стороннім особам вести торгівлю в поїздах не дозволяється.

1.26. У зимовий час вікна вагонів приміських поїздів відкривати забороняється. У літній та перехідний період вікна можуть відкриватися пасажирами з правого боку за рухом поїзда за згодою пасажирів.

1.27. Загублені квитки не поновлюються.

1.28. Пасажир видаляється з поїзда в таких випадках:

а) якщо пасажир перебуває в явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. Видалення такого пасажира провадиться провідником вагона або особами, які здійснюють контроль, а в разі виявлення опору і непокори - працівником міліції;

б) якщо пасажир перебуває в стані захворювання та потребує медичної допомоги. У цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда на найближчій станції з медичним закладом за обов'язкової участі медичного персоналу;

в) при виявленні перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин.

1.29. Приміський квиток для проїзду "туди" чи "назад" дійсний до 24-ї години дня, зазначеного в квитку.

1.30. Приміський квиток для проїзду "туди і назад" дійсний: при прямуванні "туди" - до 24-ї години дня, указаного в квитку, для зворотного виїзду - упродовж доби, не рахуючи дня видачі, а також вихідних та святкових днів. У всіх випадках приміські квитки дають право проїзду на одну поїздку "туди" і одну поїздку "назад" у період їх дії.

1.31. Якщо строк дії приміського квитка, у тому числі абонементного, закінчується на шляху прямування пасажира, то квиток зберігає дію до прибуття пасажира на станцію призначення.

Строк дії абонементних квитків указується на квитках і вираховується, починаючи з дати, зазначеної пасажиром, і закінчується датою, що передує даті видачі відповідного місяця і року. Наприклад, квиток виданий 14.02.2007 діє до 13.03.2007; квиток, виданий 14.01.2007, дійсний до 13.02.2007. Абонементні квитки, видані 30, 31 січня терміном на 1 місяць, дійсні до кінця лютого включно.

1.32. Абонементні квитки "вихідного дня" дійсні для проїзду по п'ятницях, суботах, неділях, понеділках, передсвяткових і святкових днях на будь-якій дільниці між станціями, указаними у квитку.

1.33. Поїздка пасажира має розпочатися від станції, зазначеної у квитку, або на одній з проміжних станцій за маршрутом прямування пасажира.

У приміських поїздах контроль наявності у пасажирів квитків та строків їх дії, як правило, здійснюється на шляху прямування поїзда.

За рішенням перевізника контроль наявності та строків дії квитків може здійснюватися посадковими бригадами з числа працівників перевізника на вокзалах, станціях та зупинкових пунктах, на яких працюють квиткові каси, під час посадки у вагон, входу/виходу пасажирів на/з перон(у), у місцях встановлення технічних систем контролю.

Контроль наявності та строків дії квитків може здійснюватися автоматизованими (або механізованими) засобами контролю, у тому числі під час входу/виходу на/з перон(у).

1.34. Під час посадки та проїзду в приміському поїзді, який обслуговується поїзними бригадами, пасажир зобов’язаний пред’являти працівнику поїзної бригади квиток.

Пасажир, який здійснює поїздку за пільговим квитком, зобов’язаний пред’являти квиток та оригінал документа, що підтверджує право на такий проїзд.

1.35. Пасажири без квитків чи з такими квитками, які мають ознаки підробки, виправлення, з ручною поклажею більше встановлених норм та з перевищенням розмірів, установлених для ручної поклажі, у вагон не допускаються.

1.36. У приміських та поїздах без нумерації місць у вагоні кожний пасажир самостійно займає одне вільне сидяче чи стояче місце.

ОргаІнформація про організацію руху приміських поїздів

2.1. У кожному вокзалі (пасажирській будівлі) та на зупиночній платформі вивішується стенд з розкладом руху приміських поїздів по даній станції.

Інформація на стенді з розкладом руху приміських поїздів розміщується у хронологічному порядку - з 0 до 24 години, із зазначенням номера поїзда, маршруту прямування, часу відправлення, часу прибуття у кінцевий пункт, періодичності курсування та приміток (із зазначенням назв станцій, на яких приміський поїзд не має зупинок).

2.2. На станції відправлення поїзда та пункту продажу квитків пасажирів зобов'язані завчасно поінформувати про всі заплановані зміни в розкладі руху приміських поїздів.

2.3. Начальник вокзалу (станції) зобов'язаний забезпечити оперативне внесення змін до розкладу руху поїздів та інформацію про призначення додаткових поїздів шляхом оновлення інформації на стенді розкладу руху.

Інформація про одноразові зміни в розкладі руху, призначення приміського поїзда на один рейс вивішується на окремих оголошеннях поруч зі стендом розкладу руху та в інших місцях.

Інформація про щорічну зміну розкладу руху вивішується за 45 днів до введення їх в дію. Новий розклад руху приміських поїздів замість старого вивішується не пізніше ніж за добу введення нового розкладу руху.

2.4. Інформація про вартість проїзду до станцій, що користуються найбільшим попитом, подається у вигляді стенда або через електронну довідкову систему (автомати для довідок), на якому зазначаються назва станції, вартість проїзду в приміських поїздах, що прямують від даної станції, та розмір штрафу за безквитковий проїзд.

2.5. У приміщеннях вокзалу (пасажирській будівлі) вивішуються витяги з цих Правил.

2.6. Про запізнення приміського поїзда пасажири та особи, які його зустрічають, повинні бути повідомлені засобами зв'язку не пізніше ніж за 20 хвилин до часу та в час прибуття поїзда на станцію за розкладом.

2.7. Інформація про час та колію відправлення (прибуття), запізнення поїздів, зміну колії прибуття чи відправлення повинна передаватися пасажирам усіма наявними засобами інформації через гучномовці, електричні та електронні табло. Наприкінці передання інформації про запізнення приміського поїзда повинен указуватись час наступної передачі інформації.

2.8. Інформація через гучномовці оповіщувального зв'язку передається, як правило, за формою типових текстів, затверджених ПАТ "Укрзалізниця".

2.9. Перед відправленням приміських поїздів з пункту формування чи обороту пасажирам передається інформація про колію відправлення поїзда, порядок виходу до нього, а в разі затримки відправлення - тривалість затримки.

2.10. Усні та письмові довідки про запізнення поїздів видаються фізичним та юридичним особам безкоштовно.

Приміський тариф

3.1. Вартість проїзду пасажирів у приміському сполученні визначається за приміським тарифом і складається з однієї частини - квитка.

Вартість проїзду пасажирів визначається залежно від відстані. Діапазон відстані визначається перевізником залежно від місцевих умов.

3.2. Вартість пільгового абонементного квитка на один місяць становить, як правило, суму вартості 26 поїздок за встановленим тарифом, повного - 40 і "вихідного дня" - 14 поїздок. Перевізник на окремих дільницях може встановлювати меншу кількість поїздок при обчисленні вартості абонементного квитка.

3.3. Вартість абонементних квитків, виданих більше ніж на один місяць, визначається множенням вартості місячного квитка на кількість місяців.

Вартість студентських та дитячих абонементних квитків визначається множенням вартості квитка за відповідним пільговим тарифом на кількість поїздок, визначену для пільгового абонементного квитка.

3.4. Вартість абонементного квитка на 15 днів становить половину місячної вартості цього квитка.

3.5. У разі проїзду з пересадками (не більше однієї) вартість проїзду стягується за загальну відстань прямування ( у т.ч. за абонементними квитками).

3.6. Продаж приміських квитків як в напрямку "туди", так і "назад" незалежно від відстані прямування здійснюється за приміськими тарифами, що діють у пункті продажу квитків.

3.7. Вартість перевезення надлишку ручної поклажі в приміському поїзді (не більше 14 кг) дорівнює вартості повного квитка.

3.8. Вартість перевезення собаки великої породи і собак малих порід (крім однієї особини); дрібних кімнатних тварин, кімнатних декоративних птахів, свійської птиці (крім одного місця); велосипеда у розібраному та впакованому вигляді за рахунок надлишку ручної поклажі становить половину вартості повного квитка за кожну особину чи місце.

3.9. Знижка вартості проїзду за студентськими та учнівськими квитками надається протягом року із урахуванням терміну дії відповідного квитка.

3.10. Вартість перевезення велосипеда у зібраному вигляді (на ходу); засобу для пересування особи з інвалідністю (крісло колісне тощо) як ручної поклажі пасажиром, що не є особою з інвалідністю; дитячої коляски, розмір якої перевищує встановлену норму ручної поклажі, пасажиром, який не є супровідником дитини, дорівнює вартості повного квитка.

Вартість перевезення одного з найменувань (компактного засобу переміщення з електродвигуном, рослини, електронної, побутової апаратури, в тому числі разом з іншими речами) за рахунок надлишку ручної поклажі дорівнює вартості повного квитка.

3.11. Дозволяється оформлення безплатного квитка тільки для супровідника, якщо вік дитини, що є інвалідом з дитинства, менше 6 років.

3.12. Дозволяється оформлення пільгового квитка тільки для особи, що супроводжує дитину з інвалідністю у період з 01 жовтня по 15 травня, якщо вік дитини з інвалідністю на дату здійснення поїздки є менше ніж 6 років.

3.13. Уважаються застрахованими без стягнення страхового збору пасажири, що мають право на безкоштовний проїзд, та діти менше 6 років, які здійснюють поїздку без квитка.

3.14. Розмір страхового збору при оформленні пільгових проїзних документів визначається із суми, яку фактично сплачує пасажир.

3.15. Розмір страхового збору на квитку зазначається окремо.

3.16. Повернення платежів за невикористані приміські квитки при відмові пасажира від поїздки, як правило, не проводиться.

3.17. У разі непередбачених завчасно великих перерв (більше двох годин) у русі приміських поїздів (унаслідок аварій, стихійного лиха та ін.) пасажирам за їх вимогою може бути повернена вартість квитків.

Повернення платежів проводиться пасажиру тільки в години перерви в русі приміських поїздів.

Повернення вартості не використаних повністю або частково абонементних квитків проводиться за рішенням перевізника, який видав квиток, на підставі заяви та доданих до неї документів, що є доказами підтвердження неможливості використання квитка повністю чи частково.

3.18. Про всі нещасні випадки з пасажирами, а також травми, тілесні пошкодження, що сталися з пасажирами на вокзалі чи в поїзді, представник суб'єкта господарювання зобов'язаний скласти акт (додаток 3).

В акті зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пасажира, номер поїзда, вагона та місця, у якому їхав (чи мав їхати) пасажир, номер і серія проїзного документа, дата та час випадку, його обставини, ким надана перша медична допомога.

Акт підписують відповідальний працівник перевізника, який склав цей акт, та свідки (не менше двох). Завіряється акт штампом начальника станції (начальника поїзда).

Один примірник акта після підписання залишається у справах суб'єкта господарювання, а другий - видається пасажиру або у разі смерті пасажира або тяжких тілесних пошкоджень акт видається близьким родичам.

3.19. Представник суб'єкта господарювання повинен видати довідку потерпілому, що мав право на безплатний проїзд без проїзного документа, із зазначенням відомостей про страховика.

Перевезення ручної поклажі та живих тварин у приміському сполученні

4.1. Кожний пасажир має право безплатно перевозити із собою у вагоні ручну поклажу, вага якої за нормою перевезення не перевищує 36 кг та розмір якої за сумою трьох вимірів (висота, ширина, довжина), зроблених відповідно до трьох проекцій в місцях максимальної довжини, не перевищує 200 см.

Крім того, у приміських поїздах кожний пасажир має право перевезти за окрему плату надлишок ручної поклажі вагою не більше 14 кг.

Загальна вага ручної поклажі разом з її надлишком не повинна перевищувати 50 кг.

Загальний розмір ручної поклажі разом з її надлишком не повинен перевищувати 200 см.

У поїздах приміського сполучення ручна поклажа, в тому числі її надлишок, розміщується:

під сидінням, на боковій верхній полиці, на підлозі першого купе вагона поїзда, що обслуговується моторвагонним рухомим складом;

на верхніх полицях чи в рундуках під нижньою полицею у поїздах, сформованих з пасажирських вагонів.

Забороняється розміщувати ручну поклажу та її надлишок в проходах салонів вагонів та на міжвагонних перехідних майданчиках.

Збереження ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром, під час перевезення, завантаження та вивантаження у/з вагон(а) забезпечує її власник.

4.2. Не дозволяється перевозити ручну поклажу, загальний розмір якої за сумою трьох вимірів перевищує 200 см, крім велосипедів у зібраному вигляді (на ходу), засобів для пересування осіб з інвалідністю, дитячих колясок.

4.3. Кожний пасажир має право перевозити безоплатно при собі понад установлену норму ручної поклажі портфель, дамську сумку, лижі та палиці до них, сноуборд, вудлища, фотоапарат, відеокамеру та інші дрібні речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі, дрібних кімнатних тварин у спеціальних засобах для перевезення (не більше одного місця ручної поклажі); свійську птицю у спеціальних засобах для перевезення (не більше одного місця ручної поклажі); одного собаку малої породи; два місця ручної поклажі сільськогосподарських знарядь праці.

4.4. Особа з інвалідністю має право перевозити безоплатно як надлишок ручної поклажі технічний або інший засіб реабілітації, без якого не може обійтися.

4.5. Дозволяється перевозити при собі безоплатно дитячу коляску (у разі проїзду дитини) разом з речами, які за своїми розмірами та вагою відповідають надлишку ручної поклажі, норму якого встановлено цими Правилами.

4.6. Дозволяється безоплатне перевезення за рахунок норми ручної поклажі одного з найменувань (два місця ручної поклажі кімнатних декоративних птахів; велосипеда в розібраному та впакованому вигляді) за умови, що його розмір відповідає нормі ручної поклажі, встановленій цими Правилами.

4.7. Велосипед в розібраному та впакованому вигляді допускається до перевезення за умови, що його можна розмістити у місці, призначеному для перевезення ручної поклажі.

Велосипед в зібраному вигляді (на ходу) перевозиться як надлишок ручної поклажі в тамбурі вагона (не більше одного на тамбур) або у місцях, обладнаних для розміщення велосипедів.

Перевезення велосипедів у зібраному вигляді (на ходу) у вагонах приміських поїздів з малими тамбурами, де відсутня можливість перевезення велосипеда в зібраному вигляді (на ходу), не допускається, такі вагони позначаються спеціальними піктограмами.

4.8. Компактний засіб переміщення з електродвигуном (електроскутер, моноколесо, самокат тощо), який не містить легкозаймистих речовин, допускається до перевезення безоплатно за рахунок норми ручної поклажі або разом з іншими речами за умови, що його розмір та вага відповідають нормі ручної поклажі, встановленій цими Правилами.

Перевезення компактного засобу переміщення з електродвигуном за рахунок надлишку ручної поклажі, в тому числі разом з іншими речами, допускається за умови, що загальний розмір і вага відповідають вимогам пункту 35.1 цього розділу.

4.9. Рослини (саджанці, кущі тощо) з обв’язаною кроною та упакованими кореневищами допускаються до перевезення безоплатно за рахунок норми ручної поклажі або разом з іншими речами за умови, що розмір та вага такого перевезення відповідають нормі ручної поклажі, встановленій цими Правилами.

Вага рослини (одне місце) не повинна перевищувати 18 кг, висота - 1,5 м.

Перевезення рослин за рахунок надлишку ручної поклажі, в тому числі разом з іншими речами, допускається за умови, що загальний розмір та вага такого перевезення відповідають вимогам пункту 35.1 цього розділу.

4.10. Електронна, побутова апаратура (телевізор, відеокамера, радіоприймач, комп’ютер, пилосос, мікрохвильова піч тощо) допускається до перевезення безоплатно за рахунок норми ручної поклажі або разом з іншими речами за умови, що її розмір та вага відповідають нормі ручної поклажі, встановленій цими Правилами.

Перевезення електронної, побутової апаратури за рахунок надлишку ручної поклажі, в тому числі разом з іншими речами, допускається за умови, що загальний розмір та вага такого перевезення відповідають вимогам пункту 35.1 цього розділу.

4.11. Собаки великих порід (вище 45 см в холці) допускаються до перевезення у тамбурі вагона поїзда (не більше одного собаки в тамбурі) у наморднику на металевій чи міцній шкіряній прив’язці під наглядом супровідника.

Собаки малих порід допускаються до перевезення у кількості не більше двох за умови, що можуть розміститися на руках або під сидінням власника.

Дозволяється перевезення собаки великої або малої породи з будь-яким іншим найменуванням ручної поклажі за умови, що загальний розмір, вага та кількість ручної поклажі без урахування собаки великої або малої породи відповідають вимогам, встановленим цими Правилами.

Особі з інвалідністю з порушеннями зору за документом, що посвідчує право на пільгу, дозволяється провозити із собою у вагоні обов’язково у наморднику собаку-поводиря без додаткової оплати. Собака-поводир перевозиться поруч з пасажиром, якого супроводжує, та утримується на короткому повідку (ланцюжку або ремінній прив’язці).

Виконання вимог щодо порядку утримання собак або інших тварин, що перевозяться разом з пасажиром, під час перевезення, завантаження та вивантаження у/з вагон(а) покладається на пасажира відповідно до законодавства.

Наявність оформленого належним чином ветеринарного документа при перевезенні дрібних кімнатних тварин та собак є обов’язковою.

4.12. Дрібні кімнатні тварини (не більше двох особин), свійська птиця, кімнатні декоративні птахи допускаються до перевезення у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, ємність або інша тара жорсткої конструкції) за умови, що загальний розмір спеціального засобу для перевезення відповідає розміру норми ручної поклажі.

У разі перевезення одного з найменувань (дрібних кімнатних тварин (не більше двох особин), свійської птиці, кімнатних декоративних птахів) у спеціальному засобі для перевезення разом з іншими речами розмір спеціального засобу для перевезення для тварин визначається без урахування розміру норми ручної поклажі.

4.13. Сільськогосподарські знаряддя праці, загальний розмір яких не перевищує розміру, передбаченого для норми ручної поклажі, допускаються до перевезення безоплатно (не більше двох місць ручної поклажі на одного пасажира) за умови упакування їх колючих та ріжучих частин гумовими, дерев’яними чи пластиковими накладками або чохлами.

4.14. До перевезення в ручній поклажі не допускаються:

речі, стан яких не відповідає санітарним нормам;

легкозаймисті (бензин, гас, ацетон тощо), самозаймисті, вибухові, радіоактивні, їдкі та отруйні речовини, вогнепальна зброя, бойові припаси;

Загальні умови забезпечення контролю у приміському сполученні

5.1. Контроль у приміських поїздах здійснюється посадовими та службовими особами перевізника.

Ці особи перевіряють:

наявність у пасажирів квитків;

дотримання пасажирами громадського порядку в поїздах, на вокзалах і виконання ними, а також працівниками залізничного транспорту, вимог нормативно-правових актів, що регулюють перевезення пасажирів;

правильність видачі і оформлення квитків для проїзду;

організацію продажу квитків та обслуговування пасажирів на вокзалах, зупинкових пунктах і в поїздах;

правильність оформлення та перевезення ручної поклажі;

правильність оформлення проїзду провідниками вагонів, роз'їзними квитковими касирами, правильність стягнення штрафів, повноту та своєчасність унесення грошових сум;

виконання провідниками вагонів посадових інструкцій;

дотримання вимог санітарного законодавства.

5.2. Особи, які здійснюють контроль, повинні мати припис установленого зразка, посвідчення особи і пред'являти їх на вимогу пасажирів.

5.3. У разі виявлення перевезення пасажиром ручної поклажі понад установлену норму або з перевищенням габаритів ручної поклажі незалежно від ваги пасажир зобов'язаний сплатити штраф і провізну плату за весь шлях прямування.

5.4. Під час перевірки безплатних, пільгових, приміських пільгових абонементних квитків пасажири повинні пред'явити (на вимогу того, хто здійснює контроль) документ, що підтверджує право на пільги.

5.5. Якщо під час здійснення контролю виявлено пасажира без квитка або з безплатним квитком, не підтвердженим документом про право на безплатний проїзд, то він повинен сплатити штраф та оплатити проїзд від станції посадки до місця призначення.

Сплата штрафу оформляється квитанцією, а проїзду - квитком.

5.6. Квитки з виправленнями, зробленими не уповноваженими на це особами, уважаються недійсними, а пасажири з такими квитками вважаються безквитковими.

5.7. Якщо пасажир здійснював поїздку на підставі пільгового квитка без документа, що підтверджує право на таку пільгу, то він повинен сплатити штраф та різницю вартості повного та пільгового квитка від станції посадки до станції призначення, зазначених у квитку.

5.8. Якщо пасажир не має грошей для оплати штрафу та проїзду, то він повинен залишити поїзд на найближчій станції чи зупинковому пункті.

5.9. Квитки, визнані недійсними під час посадки в поїзд чи під час поїздки пасажирів, не дають права на здійснення поїздки.

5.10. У разі перевезення дітей віком від 6 до 14 років без дитячих квитків супровідник дитини повинен сплатити штраф та вартість проїзду дитини.

5.11. При перевезенні за дитячими квитками дітей віком старше 14 років супровідник сплачує штраф та різницю між вартістю повного і дитячого квитка від станції відправлення до станції призначення.

5.12. Абонементні квитки без компостера та квитки без зазначення станції призначення, з невірними назвами станцій та іншими неправильностями, які сталися з вини працівників залізничного транспорту, визнаються дефектними і вилучаються, про що складається акт.

У разі виявлення дефектного абонементного квитка в приміському поїзді цей квиток відбирають і складають акт за формою ЛУ-4 (у трьох примірниках). Перший примірник вручають пасажиру. На підставі акта в квитковій касі видають безплатно новий квиток, на корінці роблять відмітку "Виданий замість вилученого дефектного". Дефектні квитки, вилучені особами, які здійснюють контроль, долучаються до двох інших екземплярів актів, які передаються перевізнику для розслідування і вжиття заходів.

Купуйте квитки в чат-ботах!
Вартість проїзду 15 грн